21 желтоқсанда ЕҰУ-де философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесін алу үшін Б.Л. Махмутов «Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясындағы саяси менеджмент: салыстырмалы талдау» тақырыбында диссертациясын қорғайды

21 желтоқсандаЕҰУ-де философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесін алу үшін Махмутов Бекен Лесбекұлының 6D050200 – Саясаттану мамандығы бойынша «Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясындағы саяси менеджмент: салыстырмалы талдау» тақырыбында диссертациясы қорғалады

Диссертация Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Магистратура және PhD доктарантура институтының саясаттану жене әлеуметтік –философиялық пәндер кафедрасында орындалған.

Рецензенттер: Мұсатаев Сейілбек Шаяхметович саяси ғылымдарының докторы, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің профессоры. Жусипов Бахыт Сайлаубаевич – Саяси ғылымдарының кандидаты, ҚР БҒМ Білім және ғылым комитеті, Философия және саясаттану институты, Дінтану бөлімінің жетекші ғылыми қызметкері.

Ғылыми кеңесшілер: философия ғылымдарының докторы, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің профессоры Р.Б. Әбсаттаров; Лондон университеті, SOAS орталығының профессоры, PhD Бавна Дейв (Ұлыбритания).

Қорғау 2012 жылы сағат 12.00-де Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті жанындағы диссертациялық кеңесінде өтеді. Мекен-жайы: Астана қаласы, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Мұңайтпасов к., 5, Бас ғимараттың № 302 диссертациялық кеңес залы.

e-mail: Nechaeva_EL@enu.kz