14 тамыз күні PhD философия докторының ғылыми дәрежесiн iзденуiне Түлебекова Әсел Серiкқызының диссертация жұмысының қорғауы өтедi

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетiнде 6D072900-Құрылыс мамандық бойынша «Қадаларды сынау төңірегіндегі халықаралық және отандық стандарттардың талаптарының геотехникалық ерекшеліктері» тақырыбына Тулебекова Әсел Серiкқызының PhD философия докторының ғылыми дәрежесiн iзденуiне диссертацияның қорғауы өтедi.

Пiкiр берушiлер:

Ю.Е. Пономаренко – техникалық ғылымдардың докторы, Сiбiр мемлекеттiк автомобиль жол академиясының, профессоры, Омбы қаласы;

В.В.Шамов – Рудный индустриалды институтының доцентi, техника ғылымдарының кандидаты, Рудный қаласы.

Жетекшiсi:

Жүсiпбеков А.Ж – Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ профессоры, техникалық ғылымдардың докторы.

Ғылыми консультант:

Роджер Франк Француз ұлттық техникалық университетiнiң профессоры (Франция).

Қорғау Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ 2012 жылдың 14 тамызы, 6D072900 құрылыстың мамандығы бойынша диссертациялық кеңестегi 11.00 сағатта келесі мекенжай бойынша өтедi: Астана қаласы, Мунайтпасов, 5, Бас корпус, 302 бөлме.