14 тамыз күні PhD философия докторының ғылыми дәрежесiн iзденуiне Еңкебаев Серік Бейсенғалиұлының диссертация жұмысының қорғауы өтедi

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетiнде 6D072900-Құрылыс мамандық бойынша « Күрделi топырақ жағдайларындағы қадасын бату және жұмыстың бағасы» тақырыбына Еңкебаев Серік Бейсенғалиұлының PhD философия докторының ғылыми дәрежесiн iзденуiне диссертацияның қорғауы өтедi.

Пiкiр берушiлер:

Ю.Е. Пономаренко – техникалық ғылымдардың докторы, Сiбiр мемлекеттiк автомобиль жол академиясының, профессоры, Омбы қаласы;

В.В.Шамов – Рудный индустриалды институтының доцентi, техника ғылымдарының кандидаты, Рудный қаласы.

Жетекшiсi:

Жүсiпбеков А.Ж – Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ профессоры, техникалық ғылымдардың докторы.

Ғылыми консультант:

Татсунори Матсумото – Каназава университетiнiң профессоры (Жапония).

Қорғау Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ 2012 жылдың 14 тамызы, 6D072900 құрылыстың мамандығы бойынша диссертациялық кеңестегi 12.30 сағатта келесі мекенжай бойынша өтедi: Астана қаласы, Мунайтпасов, 5, Бас корпус, 302 бөлме.