PhD философия докторы, бейіні бойынша ғылым докторы ғылыми дәрежесін беру жөніндегі Диссертациялық кеңестердің төрағалары, ғалым хатшылары және мүшелері бекітілді

 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің «2012 жылы (PhD) философия докторы, бейіні бойынша ғылым докторы атағын алу үшін докторлық диссертация жұмыстарын қорғау бойынша диссертациялық кеңестер ашу жөніндегі» 2012 жылғы 10 сәуірдегі № 359 бұйрығына және Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ-дың 2012 жылғы 2 шілдедегі Ғылыми кеңесінің № 8 хаттамасына сәйкес 6D020500 «Филология», 6D050000 «Әлеуметтік ғылымдар», 6D060700 «Биология», 6D072900 «Құрылыс» мамандықтары бойынша PhD философия докторы, бейіні бойынша ғылым докторы ғылыми дәрежесін беру жөніндегі Диссертациялық кеңестердің төрағалары, ғалым хатшылары және мүшелері төмендегі құрамда бекітілді.

1. 6D020500 «Филология» мамандығы бойынша диссертациялық кеңес

құрамы:

р/н

Аты-жөні, тегі

Ғылыми дәрежесі,

мамандық шифры

Қызметі

Диссертациялық кеңестің төрағасы

1

Қамзабекұлы

Дихан

ф.ғ.д., профессор 10.01.02

6D021400 «Әдебиеттану»

Стратегиялық даму және жоғары оқу орнынан кейінгі білім жөніндегі проректор

Диссертациялық кеңес төрағасының орынбасары

2

Сатенова

Серіккүл

Көпешбайқызы

ф.ғ.д., профессор 10.02.20

6D011900 «Шет тілдері: екі шет тілі»

Жалпы тіл білімі және аударма теориясы кафедрасының меңгерушісі

Ғалым хатшы

3

Абдрасилов

Ербол

Құралбайұлы

ф.ғ.д., профессор 10.01.02

6D020500 «Филология»

Тіл білімдері кафедрасының профессоры

Диссертациялық кеңес мүшелері

4

Абуов

Жұмағали

Абуұлы

ф.ғ.д., профессор 10.01.02

6D011900 «Шет тілдері: екі шет тілі»

«Астана» университетінің шет тілдері және халықаралық қатынастар факультетінің деканы

5

Алпысбай

Кұныпия

Қожахметұлы

ф.ғ.д., доцент

10.01.02

6D021400 «Әдебиеттану»

ҚР БҒМ-нің Түркі академиясының жетекші ғылыми қызметкері

6

Аяпова

Таңат

Тәнірбергенқызы

ф.ғ.д., профессор 10.02.19

6D011900 «Шет тілдері: екі шет тілі»

ҚазХҚ және ХТУ ағылшын филологиясы кафедрасының меңгерушісі

7

Тұрышев

Айтмұхамет Қасымбайұлы

ф.ғ.д., профессор 10.02.02

6D020500 «Филология»

С.Торайғыров атындағы ПМУ-дың «Машхуроведение» ҒЗИ директоры

8

Бейсенова

Жайнагуль

Сабитқызы

ф.ғ.д., 10.02.20 Лингвистика, жалпы психолингвистика және билингвистика

ҚазМЗУ-дың жалпы тіл білімдері және аударма ісі кафедрасының меңгерушіс

9

Жарқынбекова

Шолпан

Құзарқызы

ф.ғ.д., профессор 10.02.20

6D020500 «Филология»

Филология факультетінің деканы

10

Кұрманалиев

Каримбек

Арыстанбекұлы

ф.ғ.д., профессор 10.02.06 «Лингвистика, жалпы психолингвистика және билингвистика»

Қазақ ұлттық жаратылыстану ғылымдары академиясының вице-президенті

11

Сағынтаева

Аида

Қыстаубайқызы

ф.ғ.к., 10.02.22

6D011900-Шет тілдері: екі шет тілі

АҚ «Назарбаев Университеті» білім беру саясаты орталығының директоры

12

Шаймерденова

Нұрсұлу

Жамалбекқызы

ф.ғ.д., профессор 10.02.20

6D020500 «Филология»

ЦГИ КМИ « Парасат », директоры

2. 6D050000 «Әлеуметтік ғылымдар» мамандығы бойынша

диссертациялық кеңес құрамы:

р/н

Аты-жөні, тегі

Ғылыми дәрежесі,

мамандық шифры

Қызметі

Диссертациялық кеңестің төрағасы

1

Забирова

Айгүл

Тлеубайқызы

ә.ғ.д., профессор 22.00.04 «Әлеуметтік құрылым, әлеуметтік институт және үдеріс»

Әлеуметтану кафедрасының меңгерушісі

Диссертациялық кеңес төрағасының орынбасары

2

Бокенчина

Мәншүк

Қуандыққызы

п.ғ.д., 20.03.02 «Ұлттық қауіпсіздік қозғалысы ұйымдарының қызметкерлерін психологиялық дайындау»

ҚР Президенті күзет қызметі, психолог

Ғалым хатшы

3

Нечаева

Елена

Леонидовна

с.ғ.к., доцент 23.00.02 «Саяси институттар, этносаяси конфликтология, ұлттық және үдерістер және технология»

Саясаттану кафедрасының меңгерушісі

Диссертациялық кеңес мүшелері

4

Бұрханов

Камал

Низамұлы

с.ғ.д., профессор 23.00.02 «Саяси институттар, этносаяси конфликтология, ұлттық және үдерістер және технология»

ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты

5

Коновалов

Сергей

Алексеевич

ә.ғ.д., профессор 22.00.04 «Әлеуметтік құрылым, әлеуметтік институт және үдеріс»

Президент Әкімшілігінің ғылым және инновация секторының меңгерушісі

6

Ғабдулина

Канапия

Ғабдулқызы

ә.ғ.д., профессор 22.00.04 «Әлеуметтік құрылым, әлеуметтік институт және үдеріс»

«Астана» университетінің проректоры

7

Сүлейменов

Түлетай

Сқақұлы

с.ғ.д., 23.00.02 «Саяси институттар, этносаяси конфликтология, ұлттық және үдерістер және технология»

Қазақ мемлекеттік қызмет академиясы, дипломатиялық институт директоры

8

Джакупов

Сатыбалды Мұқатайұлы

п.ғ.д., доцент 19.00.01 «Жалпы психология, жеке тұлға психологиясы, психология тарихы, этнопсихология» 19.00.07 «Педагогикалық психология»

әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың жалпы және этникалық психология кафедрасының доценті

9

Дусенбеков

Даулет

Дубекұлы

п.ғ.д., доцент 19.00.01 «Жалпы психология, жеке тұлға психологиясы, психология тарихы, этнопсихология»

Жалпы және этникалық психология кафедрасының доценті

3. 6D060700 «Биология» мамандығы бойынша диссертациялық кеңес

құрамы:

р/н

Аты– Аты-жөні, тегі

Ғылыми дәрежесі,

мамандық шифры

Қызметі

Диссертациялық кеңестің төрағасы

1

Берсімбай Рахметқажы Іскендірұлы

б.ғ.д., профессор ҚР ҰҒА академигі, 03.00.04 «Биохимия»

Клеткалық биология және биотехнология ҒЗИ-дың директоры

Ғалым хатшы

2

Паршина

Галина

Николаевна

б.ғ.д., профессор 03.00.05 «Ботаника»

Жалпы биология және геномика кафедрасының меңгерушісі

Диссертациялық кеңес мүшелері

3

Абиев

Сардарбек

Абиұлы

б.ғ.д., профессор

03.00.05 «Ботаника»

Жалпы биология және геномика кафедрасының профессоры

4

Омаров

Рустем

Түкенұлы

б.ғ.к., 03.00.04 Биохимия

Биотехнология және микробиология кафедрасының меңгерушісі

5

Әлікұлов

Зерекбай

Әліқұлұлы

б.ғ.к., доцент

03.00.00 «Биохимия»

Биотехнология және микробиология кафедрасының доценті

6

Абдрасилов

Болатбек

Серікбайұлы

б.ғ.д., профессор 03.00.02 «Биофизика»

ҚР Президенті жанындағы Мемлекеттік Академия басқармасының ректоры

7

Жамбакин

Қабылбек

Жаппарұлы

б.ғ.д., 03.00.23 «Биотехнология»

НИИ биология және өсімдіктер биотехнологиясы ҒЗИ институтының директоры

8

Мұқантаев

Қанатбек

Найзабекұлы

б.ғ.д., 03.00.23 «Биотехнология»

Ұлттық биотехнология орталығының иммунохимия және иммунобиотехнология кафедрасының меңгерушісі

9

Түлеуханов

Сұлтан

Түлеуханұлы

б.ғ.д., 03.00.13 «Адам физиологиясы және жануарлар»

әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың кафедра меңгерушісі

10

Заядан Болатхан

б.ғ.д., профессор 03.00.16 «Экология»

әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың кафедра меңгерушісі

11

Айткельдиева Светлана Айткелдіқызы

03.00.16 «Экология»

Микробиология және вирусология ҒЗИ

12

Сейсебаев

Ахметжан

Тлеубайұлы

б.ғ.д., профессор 03.00.01 «Радиациялық экология, радиобиология, радиохимия»

«Астана» медицина университетінің биология және радиобиология кафедрасының

меңгерушісі

13

Асқарова Шолпан биоинженерия бойынша Ph.D докторы

б.ғ.к., биоинженерия бойынша Ph.D докторы

03.00.25 «Молекулярлық және клеткалық биология»

«Назарбаев Университеті» Биоинженерия, инновациалық клеткалық технология және трансплантология департаменті Өмір жайлы ғылыми орталық

14

Шамекова

Малика

Хабидулақызы

03.00.16 «Экология» мамандығы бойынша Ph.D докторы

Биология және өсімдіктер биотехнологиясы ҒЗИ-дың селекция және биотехнология зертханасының меңгерушісі

15

Шустов Александр Вячеславович

б.ғ.к., доцент

03.00.03 «Молекулярлық биология»

«Республикалық микророганизмдер коллекциясы» ҒЗИ-дың генетика және микроорганизмдер биохимиясы зертханасының бас ғылыми қызметкері

4. 6D072900 «Құрылыс» мамандығы бойынша диссертациялық кеңес құрамы:

р/н

Аты-жөні, тегі

Ғылыми дәрежесі, мамандық шифры

Қызметі

Диссертациялық кеңестің төрағасы

1

Байтасов

Талғат

Маратұлы

т.ғ.д., профессор 05.23.02 «Основания и фундаменты, подземные сооружения» 05.23.00 (Құрылыс)

Архитектура-құрылыс факультетінің деканы

Диссертациялық кеңес төрағасының орынбасары

2

Жүсіпбеков

Асқар

Жағыпарұлы

т.ғ.д., профессор 05.23.02 «Основания и фундаменты, подземные сооружения » профессор (Құрылыс)

«Құрылыс» кафедрасының меңгерушісі, геотехникалық институттың директоры

Ғалым хатшы

3

Базилов

Руслан

Казиұлы

05.23.00 мамандығы бойынша PhD докторы (Құрылыс)

«Құрылыс» кафедрасының аға оқытушысы

Диссертациялық кеңес мүшелері

4

Жакулин

Әділ

Сұлтанұлы

т.ғ.д., профессор 05.23.02 «Основания и фундаменты, подземные сооружения » 05.23.00 (Құрылыс)

«Жас жоба» ЖШС-ның директорының міндетін атқарушы (Қарағанды)

5

Попов

Виктор

Никитович

т.ғ.д., профессор 05.23.02 «Основания и фундаменты, подземные сооружения » 05.23.00 (Құрылыс)

«г.Караганда ГИИЗиК*» ЖШС-ның бас директоры (Қарағанды)

6

Утенов

Есен

Сыданұлы

т.ғ.д., профессор 05.23.02 «Основания и фундаменты, подземные сооружения » 05.23.00 (Құрылыс)

ҚарМТУ-дың «ТиОСП» кафедрасының профессоры (Қарағанды)

7

Унайбаев

Болат

Жарылғапұлы

т.ғ.д., профессор 05.23.02 «Основания и фундаменты, подземные сооружения » 05.23.00 (Құрылыс)

Қ.И. Сәтпаев атындағы Екібастұз инженерлік-техникалық институттың оқу жұмыстары бойынша проректоры