8 маусымда ректор Ерлан Сыдықовтың кезекті семинары өтеді

Семинар Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ-дың (бас) оқу-әкімшілік ғимаратының 303 аудиториясында өтеді.
Басталуы: сағат 16:00.
Күн тәртібінде қаралатын мәселе – теориялық математика және ғылыми есептер институтының директоры Н. Темірғалиевтің «ЕҰУ және ҚР үшiн жалпы теориялық математика және ғылыми есептеу
институтының ғылыми және бiлiм беру әлеуеті» тақырыбындағы баяндамасы.
Математика және информатика бойынша жасалатын баяндама жоғары мектеп бағдарламасының деңгейінде емес.
Қатысамын деушілерге есік ашық!